http://arturmoser.de/files/gimgs/th-30_innocent serpent, 2018, Buchsbaumholz, 7,2 x2,7 x 1,6 cm_v2.jpg
innocent serpent, 2018, Buchsbaumholz, 7,2 x2,7 x 1,6 cm
http://arturmoser.de/files/gimgs/th-30_strait serpent , 2018, Rehbockgeweih, 9 x 1,6 x 1,6 cm.jpg
strait serpent , 2018, Rehbockgeweih, 9 x 1,6 x 1,6 cm
http://arturmoser.de/files/gimgs/th-30_Rattig , 2018, Elchgeweih, 4 x 1,1 x 1,1 cm.jpg
Rattig , 2018, Elchgeweih, 4 x 1,1 x 1,1 cm
http://arturmoser.de/files/gimgs/th-30_tearful, 2018, Buchsbaumholz, 4 x 3 x 3 cm_v2.jpg
tearful, 2018, Buchsbaumholz, 4 x 3 x 3 cm
http://arturmoser.de/files/gimgs/th-30_first school day, 2018, Walnussholz, 4 x 3 x 2,7 cm _v2.jpg
first school day, 2018, Walnussholz, 4 x 3 x 2,7 cm
http://arturmoser.de/files/gimgs/th-30_Friends forever, 2018, Rehbock Geweih, 12 x 1,8 x 1,9 cm_v2.jpg
Friends forever, 2018, Rehbock Geweih, 12 x 1,8 x 1,9 cm
http://arturmoser.de/files/gimgs/th-30_no eyes , no ears, no mouth, 2017, Buchsbaum, 6,2 x 2,4 x 1,8 cm .jpg
no eyes , no ears, no mouth, 2017, Buchsbaum, 6,2 x 2,4 x 1,8 cm
http://arturmoser.de/files/gimgs/th-30_Pale Fire, 2017, Ebenholz, 8,5 x2,5 x 1,8 cm.jpg
Pale Fire, 2017, Ebenholz, 8,5 x2,5 x 1,8 cm
http://arturmoser.de/files/gimgs/th-30_Angststörung, 2015, Ebenholz, 4 x 3 x 3 cm.jpg
fear only fear itself, 2017, Ebenholz, 4 x 3 x 3 cm
http://arturmoser.de/files/gimgs/th-30_Elefanten Manna 3, 2017, Taguanuss, 4,5 x 3,5 x 2,6 cm.jpg
Elefanten Manna 3, 2017, Taguanuss, 4,5 x 3,5 x 2,6 cm
http://arturmoser.de/files/gimgs/th-30_Y, 2017, Kirschbaum, 6,2 x 2,2 x 2 cm.jpg
Y, 2017, Kirschbaum, 6,2 x 2,2 x 2 cm
http://arturmoser.de/files/gimgs/th-30_Sorgenfresser, 2017, Buchsbaum, 5 x 3,2 x-3,2 cm.jpg
Sorgenfresser, 2017, Buchsbaum, 5 x 3,2 x-3,2 cm
http://arturmoser.de/files/gimgs/th-30_Geist, 2017, Rehbock Geweih, 10,2 x 2,2 x 1,5 cm.jpg
Geist, 2017, Rehbock Geweih, 10,2 x 2,2 x 1,5 cm
http://arturmoser.de/files/gimgs/th-30_Luftschlange, 2017, Birnbaum,5 x 3 x 1,4 cm.jpg
Luftschlange, 2017, Birnbaum,5 x 3 x 1,4 cm
http://arturmoser.de/files/gimgs/th-30_Eidechse auf dem verbliebenen Stück Schwantz sitzend, 2017, Birnbaum und Kuhhorn 4,2 x 2,1 x 2 cm.jpg
Eidechse auf dem verbliebenen Stück Schwanz sitzend, 2017, Birnbaum und Kuhhorn 4,2 x 2,1 x 2 cm
http://arturmoser.de/files/gimgs/th-30_Eyes, 2017, Ebenholz, 4 x 3,2 x 3 cm.jpg
Eyes, 2017, Ebenholz, 4 x 3,2 x 3 cm
http://arturmoser.de/files/gimgs/th-30_piece of shit, 2016, Walnussholz, 3 x 3,7 x 2,7 cm.jpg
piece of shit, 2016, Walnussholz, 3 x 3,7 x 2,7 cm
http://arturmoser.de/files/gimgs/th-30_Elefanten Manna , 2016, Taguanuss, 4,5 x 3,5 x 2,6 cm.jpg
Elefanten Manna , 2016, Taguanuss, 4,5 x 3,5 x 2,6 cm
http://arturmoser.de/files/gimgs/th-30_Twisted, 2016, Buchsbaum, 5,2 x 3,3 x 1,8 cm.jpg
Twisted, 2016, Buchsbaum, 5,2 x 3,3 x 1,8 cm
http://arturmoser.de/files/gimgs/th-30_Ratte, 2016, Hirschgeweih, 5,3 x 3 x 2,6 cm.jpg
Ratte, 2016, Hirschgeweih, 5,3 x 3 x 2,6 cm
http://arturmoser.de/files/gimgs/th-30_Elefanten Manna, 2016,  Taguanuss, 4,5 x 3,5 x 2,6 cm.jpg
Elefanten Manna, 2016, Taguanuss, 4,5 x 3,5 x 2,6 cm
http://arturmoser.de/files/gimgs/th-30_Verrückter, 2016, Elchgeweih, 5 x 3,1 x 3,1 cm.jpg
Verrückter, 2016, Elchgeweih, 5 x 3,1 x 3,1 cm
http://arturmoser.de/files/gimgs/th-30_Anders als die Anderen, Birnbaum, Geweih, Ebenholz, Mammutelfenbein 4,5 x 3 x 2 cm.jpg
Anders als die Anderen, Birnbaum, Geweih, Ebenholz, Mammutelfenbein 4,5 x 3 x 2 cm
http://arturmoser.de/files/gimgs/th-30_Brummer, 2015, Buchsbaumholz, 3,5 x 2,5 x 1,8 cm.jpg
Brummer, 2015, Buchsbaumholz, 3,5 x 2,5 x 1,8 cm
http://arturmoser.de/files/gimgs/th-30_Sinnesverstärker, 2015, Kirschbaum, 4 x 3,5 x 3,5 cm.jpg
Sinnesverstärker, 2015, Kirschbaum, 4 x 3,5 x 3,5 cm
http://arturmoser.de/files/gimgs/th-30_Hasi, 2018, Hollywood, 4,5 x 3 x 1,7 cm.jpg
Hasi, 2018, Hollywood, 4,5 x 3 x 1,7 cm
http://arturmoser.de/files/gimgs/th-30_Silbersonnenhase, 2015,  Mammutelfenbein, 5,2 x 3 x 0,7 cm.jpg
Silbersonnenhase, 2015, Mammutelfenbein, 5,2 x 3 x 0,7 cm
http://arturmoser.de/files/gimgs/th-30_Ibaraki,2015, Buchsbaum, 3,5 x 3,7 x 2,6 cm.jpg
Ibaraki,2015, Buchsbaum, 3,5 x 3,7 x 2,6 cm
http://arturmoser.de/files/gimgs/th-30_Fliege, 2017, Buchsbaum, 4,3 x 3,2 x 1,5 cm.jpg
Fliege, 2017, Buchsbaum, 4,3 x 3,2 x 1,5 cm